ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 

Redakcia / Editorial board

Šéfredaktor / Editor-In-Chief:

 • Mgr. Mgr. Lukáš Jeník, PhD., Trnavská univerzita, Bratislava, Slovensko

Redakčná rada / Editorial board:

 • prof. Lieven Boeve, PhD., Université catholique de Louvain, Leuven, Francúzsko
 • prof. Peter Dubovský SJ, Pontificium Institutum Biblicum, Rím, Taliansko
 • PhDr. Oľga Gavendová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
 • ThLic. Marek Heczei, PhD., Trnavská univerzita, Bratislava, Slovensko
 • Mgr. Mgr. Lukáš Jeník, PhD., Trnavská univerzita, Bratislava, Slovensko
 • doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., Trnavská univerzita, Bratislava, Slovensko
 • prof. Dr. hab. Józef Kulisz SJ, Collegium Bobolanum, Varšava, Poľsko
 • Mgr. Pavol Labuda, PhD., Katolícka univerzita, Ružomberok, Slovensko
 • doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD., Trnavská univerzita, Bratislava, Slovensko
 • doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD., Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko
 • Mgr. Ing. Mária Spišiaková, PhD., Trnavská univerzita, Bratislava, Slovensko
 • doc. Pavol Sucharek, PhD., Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko
 • PhDr. Zuzana Svobodová, PhD., Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Mgr. Martin Šarkan, PhD., Trnavská univerzita, Bratislava, Slovensko
 • doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD., Trnavská univerzita, Bratislava, Slovensko
 • doc. Martin Vašek, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko
 • prof. Daniel J. West, PhD., University of Scranton, Scranton, PA, USA
 • Dr. theol. Jozef Žuffa, Trnavská univerzita, Bratislava, Slovensko

Redaktorka / Language editor:

 • Mgr. Anna Dirbáková

Grafická úprava a tlač / Technical Editor:

 • Ivan Janák

Návrh obálky a grafickej úpravy / Design:

 • Mgr. art. Július Nagy