ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 8, 2017, číslo 2

Studia Aloisiana / ročník 8, 2017, číslo 2

15. August 2017 18:12 0 komentárov

Obal_2017_2

Obsah č. 2/2017

ŠTÚDIE

Ľuboš Rojka SJ
Radosť v živote kresťanského filozofa
Magdaléna Miklušičáková
Spravodlivosť podliehajúca ľudskej miere vo filozofii Alberta Camusa
Lukáš Jeník, Mária Spišiaková, Jozef Žuffa
Quo vadis Aloisianum – k vízii jezuitskej teologickej fakulty

Z KONFERENCIÍ

Sára F. Orosz, Imre Madarász, Péter Kollár
Functions of artworks – here and now
The Experiences of a Hungarian Visual Art Research

RECENZIE

Mária Spišiaková
Hejduk, T. – Pacovská, K. (eds.): Filosofie lásky a přátelství. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016, 340 s. ISBN 978-80-7465-245-5

SPRÁVY

Marián Gavenda
Náboženská komunikácia: Nové výzvy, nové hrozby
Fakulta sociálnych vied Univerzity Karlovej, Praha, 26. január 2017

Odpovedať