ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 8, 2017, číslo 3

Studia Aloisiana / ročník 8, 2017, číslo 3

6. November 2017 21:22 0 komentárov

Obal_2017_3

Obsah č. 3/2017

ŠTÚDIE

Lukáš Jeník
Na ceste k poznaniu seba samého I.
Ľudská prirodzenosť ako téma v niektorých antických drámach

Oľga Gavendová
The Importance of Justice as a Virtue
Krzysztof Trębski MI
Kritika eutanázie a potratu, dôsledkov „kultúry vyraďovania“, v učení Svätého Otca Františka
Jozef Žuffa
Vybrané aspekty religiozity mládeže na Slovensku a v Holandsku

 

RECENZIE

Šimon Marinčák
POTT, T.: Byzantine Liturgical Reform. A Study of Liturgical Change in the Byzantine Tradition. Paul Meyendorff transl., Crestwood, New York : St. Vladimir’s Seminary Press, 2010. ISBN 978-08-8141-343-4

SPRÁVY

Peter Mlynarčík
Konferencia Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu v Českej a Slovenskej republike. Teologický inštitút, Badín 3. – 5. september 2017

Odpovedať