ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 9, 2018, číslo 4

Studia Aloisiana / ročník 9, 2018, číslo 4

6. Január 2019 18:25 0 komentárov

Obal_2018_4

Obsah č. 4/2018

ŠTÚDIE

Lucie Rathouzská
Smysl lásky v mystice Richarda Rolleho
Rastislav Nemec
Niekoľko poznámok ku konotatívnym termínom u Ockhama
Tibor Šuba
Teologicko-morálna línia encykliky Pavla VI. Humanae vitae v pontifikáte Jána Pavla II.
Rastislav Bednárik, Jozef Žuffa
Život a hodnoty slovenských rodín
Krzysztof Trębski
Aktívne starnutie ako výzva pre Cirkev a spoločnosť

 

RECENZIE

Lukáš Švihura
GROS, Frédéric: Filozofia chôdze. Bratislava : Hronka, 2018. 246 s. ISBN 978-80-89875-09-2
Andrea Blaščíková
Rajský, A. – Wiesenganger, M. et al.: Pomoc druhému na ceste cnosti. K filozoficko-etickým aspektom prosociálnosti. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018. 200 strán. ISBN 978-80-568-0103-1

SPRÁVY

Mária Spišiaková
Konferencia Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu na tému Výzvy naturalizmu Teologická fakulta, Univerzita Karlova, 9. september 2018, Praha

 

Odpovedať