ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 7, 2016, číslo 3

Studia Aloisiana / ročník 7, 2016, číslo 3

15. Október 2016 14:25 0 komentárov

Obal_2016_3

Obsah č. 3/2016

ŠTÚDIE

Teresa Driollet de Vedoya
The Transhumanism of Nick Bostrom and the Ultra-Humanism of Pierre Teilhard de Chardin
Lodovico Galleni – Francesco Scalfari
Teilhard de Chardin’s Contributions to Mammal Phylogenesis
Lucio Florio
The “Omega Point” Revisited from the New Tree of Life and the Ecological Crisis
Józef Młyński
Family between God’s Plan and Human Concepts

RECENZIE

Andrea Blaščíková
KÚTNY, Ivan: Súčinnosť svedomia, základnej voľby a náboženskej slobody. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 102 s. ISBN 978–80–7141–974–4

SPRÁVY

Miroslav Karaba
Konferencia Spoločnosti pre kresťansky orientovanú fi lozofi u v Českej a Slovenskej republike: Quid est Deus? Teologická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 4. – 6. septembra 2016

Odpovedať