ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 3, 2012, číslo 3

Studia Aloisiana / ročník 3, 2012, číslo 3

29. Máj 2013 22:07 0 komentárov

SAroc3rok2012c3

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH / Content  č. 3  2012
ŠTÚDIE

Mária Spišiaková
Teodícea Johna Hicka a €jeho zdôvodnenie života po smrti

Ivan Kútny
Špecifiká sociálneho evanjelia v nescudziteľnom aspekte teologickej interpretácie I. časť
Rastislav Nemec
Ockhamovo intuitívno-abstraktívne poznanie a €paralely so súčasným kognitivizmom
Jerzy Koperek, Adam Koperek
Il personalismo di Karol  Wojtyla dalla prospettiva della relazione tra la persona e l’atto

RECENZIE  / REVIEWS

Rastislav Nemec
FLÓREZ, Antonio: La filosofía del lenguaje de Ockham : Exposicion crítica e €interpretación cognitiva. Bogota : Pontificia Universidad Javeriana , 2002
ria Spišiaková
ŠARKAN, Martin: Ku koncepcii prirodzeného a €nadprirodzeného v €myslení Tomáša Akvinského. Trnava : Dobrá kniha , 2011.
ria Spišiaková
“Minds: Human and Divine – Explorations at the Interface of€ Philosophy of Mind and €Philosophy of Religion.”
Mníchov 6. – 9. augusta 2012

Odpovedať