ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 9, 2018, číslo 2

Studia Aloisiana / ročník 9, 2018, číslo 2

2. August 2018 13:11 0 komentárov

Obal_2018_2

Obsah č. 2/2018

ŠTÚDIE

Mária Spišiaková
K otázke ženskej identity
Katarína Marinová
Morálna zodpovednosť bez alternatívnych možností?
Frankfurtov argument v prospech kompatibilizmu a jeho kritika

Marian Kuna
Sloboda prejavu verzus nenávistný prejav
Martin Šarkan
Záhada vnemu alebo “Something Nearly Enough”

 

RECENZIE

Mária Spišiaková
ROJKA, Ľuboš: Kto je Boh: Pojem Boha v analytickej filozofii. Trnava : Dobrá kniha, 2018. 135 s. ISBN 978-80-8191-101-9

Odpovedať