ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 11, 2020, číslo 1

Studia Aloisiana / ročník 11, 2020, číslo 1

30. Apríl 2020 22:22 0 komentárov

Obalka_2020_1

Obsah č. 1/2020

ŠTÚDIE

Martin Vašek
Richard Schaeffler a filozofia náboženstva
Peter Šajda
Kierkegaard’s Influence on “the Architects” of the Second Vatican Council
Miroslav Karaba
Problém identity a individuality v kontexte kvantovej teórie
Matej Ferjanc
Kritika Nietzscheho kritiky kresťanskej morálky: Je kresťanská morálka morálkou otrokov?
Petra Otýpková
Vliv II. vatikánského koncilu na postoj církve ke světu v Českých zemích

 

RECENZIE

Mária Spišiaková
M. NUHLÍČEK: Problém hodnoty poznania. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, ISBN 978-80-223-4808-9

Odpovedať