ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 12, 2021, číslo 2

Studia Aloisiana / ročník 12, 2021, číslo 2

2. September 2021 10:22 2 komentárov

SA 12 2021 2 obalka

Obsah č. 2/2021

ŠTÚDIE

Michal Altrichter SJ
Úvody do filosofie existence v kontextu se spirituální teologií (1)
František Burda
Banalita zla podle Václava Havla.
Petr Slováček
Negativní antropologie Carla Schmitta

 

RECENZIE

Milan Hrabovský
Agamben, Giorgio: The Mystery of Evil: Benedict XVI. and the End of Days. Stanford : Stanford University Press, 2017. s. 96. ISBN 9781503602731; ISBN 9781503602748 (ebook)
Jozef Tiňo
Strenková, Iveta: Devastata è Ninive! Studio esegetico di Na 3,1-7 alla luce del suo contesto storico-letterario. Studia Biblica Slovaca, Supplementum 4. Bratislava : RKCMBF UK 2020, 383 s.

Odpovedať