ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 12, 2021, číslo 4

Studia Aloisiana / ročník 12, 2021, číslo 4

4. Marec 2022 12:14 2 komentárov

SA 12 2021 4 obalka

Obsah č. 4/2021

ŠTÚDIE

Vojtěch Šimek
Má utrpení smysl? K argumentům Roberta Spaemanna
Milan Hrabovský
Farba slov: odlišný význam slova rasa v USA, vo Veľkej Británii a v kontinentálnej Európe
Mária Spišiaková
Ku vzťahu prirodzenosti a milosti: extrincizmus vs. integralizmus

 

RECENZIE

Mária Spišiaková
SVOBODOVÁ, Z. – BLAŠČÍKOVÁ, A.: Mezi filosofií a teologií výchovy : Dialog k odkazu Radima Palouše. Praha : Karolinum, 2021, 132 s. ISBN 978-80246-4902-3
Milan Hrabovský
Gupta, N. K: Paul and the Language of Faith. Michigan : Eerdmans, 2020. 240 s. ISBN 978-0-8028-7343-9; 284 s. eISBN 978-1-4674-5837-5.
Ľuboš Rojka
Gavendová, O.: Zo slepej uličky k transcendentnu. Kríza náboženskej skúsenosti a hľadanie východísk. Bratislava : Cathedra, 2020. 76 strán

 

Odpovedať