ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 3, 2012, číslo 4

Studia Aloisiana / ročník 3, 2012, číslo 4

30. Máj 2013 1:42 0 komentárov

SAroc3rok2012c4

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH  /  Content  č. 4  2012

ŠTÚDIE

Viktor Binder
Problém historicizmu vo filozofii K. R. Poppera
Andrea Blaščíková
Teória prirodzeného zákona podľa Tomáša Akvinského
Rastislav Karaba
Ústredné orgány Katolíckej akcie na Slovensku
Mária Šmidová
Je postihnuté dieťa v rodine činiteľom zväčšujúcim riziko rozvodu?

RECENZIE  / REVIEWS

Lukáš Jeník ORLIŃSKI, Wojciech: Co jsou to sepulky? Všechno o Lemovi. Jinočany : H&H, 2011.
Rastislav Nemec CHABADA, M.: Úvod do čítania Jána Dunsa Scota. Ružomberok : Verbum, vydavateľstvo  Katolíckej univerzity v Ružomberku 2012.
Dariusz Gardocki KULISZ, Józef:  Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej. Warszawa : Rhetos, 2012.

SPRÁVY / REPORTS

Šimon Marinčák: “Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach”.

Odpovedať