ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 5, 2014, číslo 4

Studia Aloisiana / ročník 5, 2014, číslo 4

4. Február 2015 16:08 0 komentárov

Obálka_4_2014

Obsah č. 4/2014

ŠTÚDIE

Katarína Marinová
Adolf Eichmann a fiktívny svet totalitarizmu
Magdaléna Miklušičáková
Absurdný šťastný človek – Sizyfos, Mersault a Meursault
Szende Elekes
The Relations of Meaningfulness, Religious Faith and Subjective Well-Being among Elderly People in the Context of Pastoral Care
Artur Filipowicz SJ
Wiara na rozdrożach współczesnej bioetyki

RECENZIE

Lukáš Jeník
CHABADA, Michal: Prirodzený zákon v scholastike a širšej dejinno-fi lozofi ckej perspektíve. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. 106 s. ISBN 978–80–223–3524–9

SPRÁVY

Šimon Marinčák
Piata medzinárodná vedecká konferencia Spoločnosti pre východné liturgie. St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, 575 Scarsdale Rd., Yonkers, NY 10707, USA. New York 10. – 15. júna 2014
Ladislav Csontos
X. ročník konferencie „Rodina v súčasnom svete“. Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 14. novembra 2014
Ladislav Csontos
Vedecký pracovný seminár „Profamily 2014“. Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 14. novembra 2014

Odpovedať