ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 5, 2014, číslo 1

Studia Aloisiana / ročník 5, 2014, číslo 1

3. Marec 2015 16:37 0 komentárov

Obalka_1_2014

Obsah č. 1/2014

ŠTÚDIE

Oľga Gavendová
Verím, teda som. Viera ako osobotvorný vzťah
Ľuboš Rojka – Júlia Halamová
Prečo Boh stvoril svet tak zle
Mária Šmidová
Študenti so špecifickými potrebami vo vysokoškolskom prostredí
Eva Repková
Vývoj problematiky abortu v učení Katolíckej cirkvi
Miroslav Konštanc Adam OP
Vplyv rozvodovej mentality snúbencov na platnosť kánonicky uzatváraných manželstiev
Józef Młyński
Rodzina między zwątpieniem a nadzieją – analiza w aspekcie pracy socjalnej

RECENZIE

Rastislav Nemec
LIESSMANN, Konrad Paul: Filosofie zakázaného vědění : Friedrich Nietzsche a černé stránky myšlení. Prel. Milan Váňa. Praha : Academia, 2013. 316 s. ISBN 978–80–200–2188–5

SPRÁVY

Marek Heczei
Konferencia „Cirkev a spoločnosť v dobe medzi Prvým a Druhým vatikánskym koncilom“. Teologická fakulta Trnavskej univerzity. Bratislava 13. decembra 2013
Mária Spišiaková
Medzinárodná konferencia „Katolícka cirkev a ľudské práva“. Konferencia biskupov Slovenska. Bratislava 4. marca 2014

Odpovedať