ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 6, 2015, číslo 1

Studia Aloisiana / ročník 6, 2015, číslo 1

23. Apríl 2015 19:40 0 komentárov

Obalka_1_2015

Obsah č. 1/2015

ŠTÚDIE

Andrea Blaščíková
Recepcia Augustínovho spisu O trpezlivosti u Tomáša Akvinského a v súčasnej etickej reflexii
Marek Kluz
Posługa miłości wobec osób chorych i cierpiących Wymagania moralno-pastoralne
Józef Młyński
Kohabitacja jako czynnik destrukcji rodziny pro futuro
Marek Heczei
Je E.T. náš brat vo viere? Exoteológia – hypotézy o inteligentnom extraterestriálnom živote

PRÍSPEVKY Z KONFERENCIÍ

Łukasz A. Turski
Does Science Need Its Own Commands?

RECENZIE

Viktor Binder
KARABA, Miroslav: Božie pôsobenie vo svete : Reflexia koncepcií J. Polkinghorna, A. Peacocka a I. Barboura. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 112 s. ISBN 978–80–7141–883–2
Oľga Gavendová
KOBYLIŃSKI, Andrzej: O możlivości zbudowania etyki nihilistycznej : Propozycja Gianniego Vattima. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. 340 s. ISBN 978–83–64181–50–4

SPRÁVY

Ladislav Csontos
Vedecké sympózium „Úloha laikov v Cirkvi“. Uniwersytet Kardinała Stefana Wyszyńskiego a Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Varšava 21. októbra 2014
Lucio Florio, Zlatica Plašienková
VIII. latinsko-americký kongres vedy a náboženstva pod názvom „Posvätnosť života na zemi obývateľnej pre všetkých“. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Instituto Elie Wiesel de Buenos Aires, Fundación Diálogo entre Ciencia y Religión, Buenos Aires 20. – 22. októbra 2014

Odpovedať