ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 6, 2015, číslo 2

Studia Aloisiana / ročník 6, 2015, číslo 2

17. Jún 2015 12:51 0 komentárov

Obal

Obsah č. 2/2015

ŠTÚDIE

Ctirad V. Pospíšil
Mistr Jan Hus – dilematická výzva k obrácení. Nahlédnutí do duše nejednoho českého katolíka
Stanisław Głaz SJ
Characteristic Features of the Christian Religious Experience – Reflection
Oľga Gavendová
Príkaz „Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého“ z pohľadu kresťanskej filozofie
Miroslav Karaba
Cohenova koncepcia vedeckej revolúcie

RECENZIE

Andrea Blaščíková
SOUSEDÍK, Stanislav: Svoboda a lidská práva : Jejich přirozenoprávny základ. Praha : Vyšehrad, 2010. 128 s. ISBN 978–80–7429–036–7
Mária Spišiaková
VOPĚNKA, Petr: Hádání v hospodě : 27 filosofických disputací. Praha : Práh, 2013. 241 s. ISBN 978–80–7252–428–0
Pavel Ambros
KASPER, Walter: Evangelium o rodině : Úvodní projev k připravované synodě o rodině. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. 60 s. ISBN 978–80–7195–832–1
Ladislav Csontos
JUSKOVÁ, Miroslava: Religious Orders under Communism. Czechoslovakia, 1948 – 1989. Budapest : L’Harmattan Kiadó, 2014. 140 s. ISBN 978–963–236–937–2

SPRÁVY

Rastislav Nemec
Medzinárodná vedecká konferencia „Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku“. Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 12. decembra 2014

Odpovedať