ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 6, 2015, číslo 3

Studia Aloisiana / ročník 6, 2015, číslo 3

16. Október 2015 13:58 4 komentárov

Obal

Obsah č. 3/2015

ŠTÚDIE

Ľuboš Rojka SJ
Slobodné konanie a vedecké metódy skúmania
Lucio Florio
Trinitarian Perspectives on Ecology
Andrzej Kobyliński
Globálna pentekostalizácia kresťanstva a jej etické dôsledky
Miroslav Varšo
Jezuitské gymnázium v Spišskej Kapitule Študenti a školské drámy z polovice 17. storočia
Mária Nemčíková
Nezištnosť – altruizmus

RECENZIE

Andrea Blaščíková
KÚTNY, Ivan: Špecifiká morálneho svedomia : Koncept morálneho svedomia podľa Druhého vatikánskeho koncilu a jeho využitie vo vybraných dokumentoch magistéria Jána Pavla II. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 96 s. ISBN 978–80–7141–896–2

SPRÁVY

Mária Spišiaková
Medzinárodná konferencia Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu v Českej a Slovenskej republike na tému „Poznanie a reálnosť hodnôt“. Filozofická fakulta KU, Ružomberok 7. – 8. septembra 2015
Miroslav Karaba
Medzinárodná konferencia „Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii“, XIX. ročník. Filozofický ústav SAV, Bratislava 9. – 11. septembra 2015

Odpovedať