ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 3, 2012, číslo 1

Studia Aloisiana / ročník 3, 2012, číslo 1

24. Máj 2013 22:00 0 komentárov

SAroc3rok2012c1

 

 

 

 

 

 

OBSAH  / Content   č. 1  2012
ŠTÚDIE

Ladislav Csontos
Sociálne normy v súčasných zmenách kultúrnej mentality
Ivan Kútny
Sociálne normy v súčasných zmenách kultúrnej mentality
Ivan Podmanický, Zuzana Podmanická
Rodinná výchova v súčasnom kultúrnom prostredí
Stanislav Vojtko
Rodinná výchova v súčasnom kultúrnom prostredí
Jozef Žuffa
Pohľad na religiozitu a hodnoty bez čísla
Boźena Bassa
NaProTechnology – nádej pre neplodných manželov – PL

RECENZIE / REVIEWS

Mária Spišiaková
Chabada Michal Filozofické aspekty teológie Jána Dunsa Scota. Bratislava : Univerzita Komenského 2008, 127s.
Michal Chabada
Kuna Marián Úvod do etiky cnosti. Ružomberok : Katolícka univerzita 2010, 90s.
Miroslav Karaba
Leach Javier Mathematics and Religion – Our Languages of Sign and Symbol. Templeton Press : 2010, 188s

SPRÁVY Z KONFERENCIE  / REPORTS

Ladislav Csontos
“Rodina v súčasnom svete. Problém hodnôt v kultúrnom a morálnom prostredí rodiny na Slovensku”

 

 

Odpovedať