ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 8, 2017, číslo 1

Studia Aloisiana / ročník 8, 2017, číslo 1

30. Marec 2017 11:29 0 komentárov

Obal_2017_1

Obsah č. 1/2017

ŠTÚDIE

Zuzana Svobodová
Pohostinnost a zakořenění jako jeden ze základních životních pohybů
Michal Opatrný
Milosrdní jako Otec? Ano, ale… : Postoje českých křesťanů k menšinám a uprchlíkům
Miroslava Mittelmannová
Slovensko v čase utečeneckej krízy

Z KONFERENCIÍ

Paul M. Zulehner
Gastfreundschaft – sie macht unsere Kirchen gottförmig und menschlich zugleich. Pastoraltheologische Anmerkungen
Paul M. Zulehner
Pohostinnosť robí naše cirkvi podobnými Bohu a zároveň ľudskými. Pastorálno-teologické postrehy
Daniel Pastirčák
Pohostinnosť ako milovanie nepriateľa

RECENZIE

Pavol Sucharek
ONDRÁŠIK, I.: Problém a tajomstvo zmyslu života : Filozofická a kresťanská perspektíva. 154 s. Ružomberok : Ján Šindléry – TESFO, 2016. ISBN 978–80–89253–72–2

SPRÁVY

Mária Spišiaková
Medzinárodná vedecká konferencia na tému „Náboženstvo a migrácia“ Aula Benedikta XVI. RKCMBF UK, Bratislava 21. februára 2017

Odpovedať