ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 9, 2018, číslo 1

Studia Aloisiana / ročník 9, 2018, číslo 1

16. Apríl 2018 17:12 0 komentárov

Obal_2018_1

Obsah č. 1/2018

ŠTÚDIE

Pavol Labuda
Vzťah filozofie a teológie v epoche neskorej antiky
Miroslav Maňak
„Zmysel života“ v kontexte analytického existencializmu
Juraj Skřivánek
Teologický pohľad na novú evanjelizáciu v kontexte magistéria Benedikta XVI.
Jana Šídlová
Parish as a communion of…?

 

RECENZIE

Lukáš Jeník
Ladislav Csontos: Základy filozofie kultúry. Trnava : Dobrá kniha, 2016, 268 s. ISBN 978–80–8191–008–1

SPRÁVY

Marián Gavenda
Náboženská komunikácia: Mediálny obraz kresťanstva. Fakulta sociálnych vied Univerzity Karlovej, Praha 8. februára 2018

Odpovedať