ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 9, 2018, číslo 3

Studia Aloisiana / ročník 9, 2018, číslo 3

23. Október 2018 12:47 0 komentárov

Obal_2018_3-1

Obsah č. 3/2018

ŠTÚDIE

Oľga Gavendová
Romano Guardini o askéze a moci
Ľuboš Rojka
Pierre Teilhard de Chardin: emergentistické stvorenie ľudského vedomia
Peter Volek
Ako možno chápať bezčasového Boha
Jozef Žuffa
Kňazi v zmenených životných podmienkach

 

SPRÁVY

Lukáš Jeník
Súčasné problémy výchovy a vzdelávania. Otázky – stratégie – riešenia
Pápežský teologický inštitút vo Varšave, Kolégium Bobolanum
15. 9. 2018 Varšava

Odpovedať