ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 10, 2019, číslo 2

Studia Aloisiana / ročník 10, 2019, číslo 2

31. August 2019 16:16 0 komentárov

Obal_2019_2

 

 

 

 

 

 

 

Obsah č. 2/2019

ŠTÚDIE

Petr Slováček, Veronika Slováček Hagenová
Smysl života, narativní identita a stáří
Veronika Iňová
The Phenomenon of Beauty with a Small or a Capital Letter “B”? (The Aesthetics of Nature and its Theological Interpretation)
Miroslav Maňak
Je možné viac porozumieť otázke o zmysle ľudského života pomocou konceptu „existenciálneho zážitku“?
Oľga Gavendová
Od teórie k praxi: prínos čnosti rozvážnosti

RECENZIE

Mária Spišiaková
A. Greif – M. Nuhlíček: Epistemické intuície Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, 118 s. ISBN 978-80-223-4393-0 M. Chabada – R. Maco – M. Vician: Intuícia ako zdroj poznania. Historické a súčasné pohľady Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, 118 s. ISBN 978-80-223-4394-7

Odpovedať