ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 10, 2019, číslo 4

Studia Aloisiana / ročník 10, 2019, číslo 4

20. Január 2020 10:48 0 komentárov

SA 10 2019 4 obalka

Obsah č. 4/2019

ŠTÚDIE

Peter Volek
Podobnosť realizmu Alberta Einsteina a Hilaryho Putnama
Milan Urbančok
Racionalita kresťanského posolstva: reflexia nad textom prednášky Jozefa Ratzingera Verità del cristianesimo?
Lucie Rathouzská
The Individual in Royce´s and Sandel´s Philosophy as a Response to Rawls´s Self
Martin Šarkan
Osobnostné faktory manželskej dynamiky – interpretácia empirického výskumu

 

RECENZIE

Ján Hacek
M. GAVENDA: Filmovať mystiku: Mediálne sprostredkovanie duchovnej skúsenosti v myslení a tvorbe Juraja Töröka. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016, 247 s. ISBN 978-80-224-1508-8
SPRÁVY

Pavol Labuda
Správa z filozofickej konferencie Aristotelés a teleologie Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 11. októbra 2019, Olomouc
Mária Spišiaková
Konferencia Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu na tému Filozofický kontext novomarxizmu Prešovská univerzita, Gréckokatolícky kňazský seminár, 8. septembra 2019, Prešov

Odpovedať