ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 12, 2021, číslo 1

Studia Aloisiana / ročník 12, 2021, číslo 1

8. Apríl 2021 17:50 0 komentárov

SA 12 2021 1 obalka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah č. 1/2021

ŠTÚDIE

Matej Ferjanc
Ježiš Nazaretský a Dionýz z Nietzscheho perspektívy a z kresťanskej perspektívy
Zuzana Svobodová
Jak dnes může promlouvat pověst o Faustovi?
Milan Hrabovský
K problému katechon v politickej teológii Carla Schmitta

 

PREKLADY

Michał Paveł Markowski
Dar a obeta

 

RECENZIE

Lukáš Jeník
SUCHAREK, Pavol: Bricolage 44. 1. vyd. Levoča : Modrý Peter, 2020. ISBN 978-80-89545-88-9

 

SPRÁVY

Mária Spišiaková
Zimná škola filozofie výchovy, ktorá sa konala on-line v dňoch 1. – 5. februára 2021

Odpovedať