ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 5, 2014, číslo 3

Studia Aloisiana / ročník 5, 2014, číslo 3

3. Február 2015 17:27 1 komentár

Obalka_3_2014

Obsah č. 3/2014

ŠTÚDIE

Marek Heczei
Pannenbergovo filozoficko-teologické chápanie času a večnosti v perspektíve eschatológie
Mária Spišiaková
Libertariánska sloboda a nereduktívna fyzikalistická koncepcia N. Murphyovej
Józef Kulisz SJ
Dziedzińce poszukujących: Postęp w rozumieniu Teilharda de Chardin
Tomasz Wielebski
Istota i sposoby realizacji Nowej Ewangelizacji: Od nauczania Magisterium do działania duszpasterskiego

RECENZIE

Oľga Gavendová
BAUMAN, Zygmunt: Tekutá láska : O křehkosti lidských pout. Praha : Academia, 2013. 155 s. ISBN 978–80–200–2270–7.

SPRÁVY

Magdaléna Miklušičáková
„Determinizmus, sloboda, zodpovednosť.“ 18. konferencia Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu v Českej a Slovenskej republike. České Budějovice 15. – 16. 9. 2014

Odpovedať