ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 2, 2011, číslo 4

Studia Aloisiana / ročník 2, 2011, číslo 4

9. Apríl 2013 16:47 0 komentárov

SAroc2rok2011c4

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH /  Content  č.  4  2011
ŠTÚDIE

Ladislav Csontos
Diakonát ako východisko kresťanskej charity
Rastislav Nemec
Láska ako téma v perspektíve gréckej a kresťanskej morálky
Peter Mlynarčík SDB
Apriorizmus poznania a racionálna indukcia u Josefa Tvrdého
Lukáš Jeník
Východiská a konzekvencie konštruktivizmu Nelsona Goodmana
Martin Csontos
Pohľad súčasného liberalizmu a katolíckej sociálnej náuky na spravodlivé usporiadanie spoločnosti

RECENZIE /  REVIEWS

Lukáš Jeník
Schneider Susan Science Fiction and Philosophy – From Time Travel to Superinteligence. Oxford 2009, 355s

SPRÁVY Z KONFERENCIE  /  REPORTS

Miroslav Karaba
Life Evolution and Complexity. Universidad Pontificia Comillas. Madrid 13.-15. decembra 2010
Mária Spišiaková
Filozofia náboženstva v 21. storočí. Krakov 27.-29. júna 2011
Ivan Vojtaššák
La démocratie – une idée neuve. 86e Semaine sociale de France. Paríž 25.-27.november 2011

 

 

Odpovedať