ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 7, 2016, číslo 1

Studia Aloisiana / ročník 7, 2016, číslo 1

31. Máj 2016 19:41 0 komentárov

Obal_4_2015

Obsah č. 1/2016

ŠTÚDIE

Marián Gavenda
Nové perspektívy cyrilo-metodského dedičstva
Ľuboš Rojka
Sebapotvrdenie a sebakritickosť človeka
Jozef Žuffa
Pastorálna teológia a modernita
Petronela Lesanská
Príklad aplikácie fokusovej skupiny pri tvorbe pastoračného postoja

RECENZIE

Andrea Blaščíková
KÚTNY, I.: Pokoj a náboženská sloboda v rodine : Špecifiká a súčinnosť – päťdesiat rokov Dignitatis humanae. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 138 s. ISBN 978–80–7141–924–2
Miroslav Karaba
LABUDA, Pavol: Úvod do antickej filozofie I : Zrod a vývoj ranej gréckej filozofie. Ružomberok : Verbum, 2015. 218 s. ISBN 978–80–561–0299–2
Jozef Uram
ROJKA, Ľ., SPIŠIAKOVÁ, M.: Posmrtný život, zázraky a filozofický ateizmus : Úvod do filozofickej teológie. 2. diel. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 112 s. ISBN 978–80–7141–943–3

SPRÁVY

Mária Spišiaková
XVI. konferencia Európskej spoločnosti pre vedecké a teologické štúdiá (ESSSAT) na tému: „Sme výnimoční? Veda a teológia skúmajú jedinečnosť človeka.“ Lódź – Warszawa 26. 4. – 1. 5. 2016

Odpovedať