ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 2, 2011, číslo 2

Studia Aloisiana / ročník 2, 2011, číslo 2

8. Marec 2013 22:11 0 komentárov

SAroc2rok2011c2

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH / Content  č. 2  2011
ŠTÚDIE

Oľga Gavendová
Dobro v etike Josepha de Finance
Mária Spišiaková
Náboženská skúsenosť vo filozofickom pohľade Johannesa Baptista Lotza SJ
Rastislav Nemec
K teórii supozície Williama Ockhama
Miroslav Karaba
Sociologický obrat vo filozofii vedy
František Dulina
Niektoré výsledky výskumu odlúčenia manželov

RECENZIE / REVIEWS

Mária Spišiaková
Volek, Peter:  Problém identity človeka v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii. Ružomberok 2010, 112s.
Lukáš Jeník
Kulka, Tomáš – Ciporanov, Denis:  Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století
Viktor Križan
Vladár, Vojtech: Pramene práva Katolíckej cirkvi v historickom vývoji. Plzeň 2009, 220s.

SPRÁVY / REPORTS

VI. fakultné kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. TFTU 18. apríla 2011
Medzinárodné kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti TFTU 16. máj 2011

Odpovedať