ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 8, 2017, číslo 4

Studia Aloisiana / ročník 8, 2017, číslo 4

11. Január 2018 16:03 0 komentárov

Obal_2017_4

Obsah č. 4/2017

ŠTÚDIE

Peter Volek
Opodstatnenosť bezčasového chápania Boha
Ľuboš Rojka
Diachrónna osobná identita
Lukáš Jeník
Na ceste k poznaniu seba samého II. Od témy ľudskej prirodzenosti v antických drámach k niektorým problémom Platónovej filozofie umenia
Marián Gavenda
Nové vnímanie liturgických prenosov

 

SPRÁVY

Mária Spišiaková
Správa z diskusného podujatia Nádvorie hľadajúcich na tému: „Majú náboženské hodnoty miesto vo verejnom živote?“

Odpovedať