ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 4, 2013, číslo 1

Studia Aloisiana / ročník 4, 2013, číslo 1

24. Jún 2013 13:50 0 komentárov

SA_4_2013_1png_Page1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH  / Content  č. 1  2013
ŠTÚDIE

Patrick Madigan SJ
Expressive Individualism, the Cult of the Artist as Geniuns, and Milton´s Lucifer
Lucio Florio
The Tree of life : Philosophical and Theological Considerations
Miroslav Karaba
Historicizmus vo filozofii vedy T. S. Kuhna
Oľga Gavendová
Bázeň a fascinácia v náboženskej skúsenosti
Zdenko Žiška OFM
Pastoračný pohľad na krízové situácie

RECENZIE  / REVIEWS

Martin Csontos
Svoboda a lidská práva. Praha : Vyšehrad, 2010. 131 s. ISBN 978–80–7429–036–7
Ľuboš Rojka SJ
Mária Spišiaková: Zlo v Božom stvorení. Riešenie problému zla v analytickej filozofii náboženstva. Warszawa : Rhetos, 2012. 242 s. ISBN 978–83–89781–71–0
Ľuboš Rojka SJ
Oľga Gavendová: Variácie na tému sloboda. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. 172 s. ISBN 978–80–223–3072–5

Odpovedať