ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 10, 2019, číslo 1

Studia Aloisiana / ročník 10, 2019, číslo 1

1. Apríl 2019 22:32 0 komentárov

Obal_2019_1

Obsah č. 1/2019

ŠTÚDIE

Marian Kuna
Symbolický politický nenávistný prejav a jeho právna regulácia
Miroslav Karaba
Niekoľko poznámok k používaniu teoretických modelov v histórii prírodných vied
František Burda
Výzva negativně teologického obratu četby filmů Ingmara Bergmana
Petra Otýpková
Postoj církve ke světu v dokumentech II. vatikánského koncilu

 

RECENZIE

Rastislav Nemec
Ortwin Gebauer: Das Verhältnis von Vernunft und Offenbarung bei Averroes und Thomas von Aquin – eine vergleichende Studie. EOS Sankt Ottilien 2018. 159 strán. ISBN 978-3-8306-7872-4
Krzysztof Trębski
ŠMIDOVÁ, M. – JAMBOROVÁ, R. – ŽUFFA, J.: Counseling – umenie počúvať. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 77 s. ISBN 978-80-8191-043-2

 

Odpovedať