ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 10, 2019, číslo 3

Studia Aloisiana / ročník 10, 2019, číslo 3

14. Október 2019 15:45 0 komentárov

Obal_2019_3

Obsah č. 3/2019

ŠTÚDIE

Prokop Sousedík
Strukturalismus a jeho problémy
Mária Spišiaková
Prirodzenosť náboženského myslenia
Ľuboš Rojka
Ľudské vedomie v kontexte filozofických teórií o vzťahu mysle a tela
Vladimír Juhás
O hraniciach kultúr

RECENZIE

Lukáš Jeník
Spoločné kontexty vzdelávania a výchovy. Otázky – stratégie – riešenia Akadémia Ignatianum v Krakove, 21. septembra 2019, Krakov

Odpovedať