ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 4, 2013, číslo 2

Studia Aloisiana / ročník 4, 2013, číslo 2

5. Júl 2013 8:29 0 komentárov

SA_4_2013_2png_Page1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH / Content   č. 2   2013

Lukáš Jeník
Niektoré perspektívy a výzvy filozofického skúmania fikcie
František Rampáček
F.A. von Hayek a jeho abstraktný princíp sppontánneho poriadku
Gloria Braunsteiner
Božia dcéra a syn v manželstve
Ivan Podmanický, Zuzana Podmanická
Demografický a spoločenský aspekt fenoménu rozvodovosti na Slovensku

RECENZIE / REVIEWS
Lukáš Jeník
RAMACHANDRAN V. S.:  Mozek a jeho tajemství aneb pátrání neurologu po tom,
co nás činí lidmi. Praha: Dybbuk, 2013. 416s.

Rastislav Nemec
SUCHÁREK Pavol: Súčasná filozofia : Instantné dejiny kontinentálnej filozofie
20. storočia. Prešov : FF PU, 2012. 141 s.
ISBN 978–80–555–0642–5

Mária Spišiaková
PEROUTKA, David: Tomistická filosofická antropologie. Praha : Krystal OP, 2012, 197s. ISBN 978-80-87183-42-7

 

Odpovedať