ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 5, 2014, číslo 2

Studia Aloisiana / ročník 5, 2014, číslo 2

4. Február 2015 15:35 0 komentárov

Obalka_2_2014

Obsah č. 2/2014

ŠTÚDIE

Michaela Moravčíková
Súčasný diskurz o náboženstve a ochrane ľudských práv
Marek Šmid
Právo na začiatku 21. storočia – nástroj ľudského rozmaru?
Grzegorz Bugajak
Problém naturalizmu v dialógu vedy a náboženstva
Miroslav Karaba
Kodanský výklad kvantovej teórie a jeho vybrané fi lozofi cké dôsledky.

RECENZIE

Lukáš Jeník
BOHUNICKÁ, Alena: Variety metafory. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. 132 s. ISBN 978–80–223–3474–7

SPRÁVY

Mária Spišiaková
„Formujú emócie svet?“ 15. konferencia Európskej spoločnosti pre štúdium vedy a teológie (ESSSAT). Assisi 30. 4. – 4. 5. 2014
Lukáš Jeník
„Pastoračné plánovanie vo farnostiach.“ Medzinárodná vedecká konferencia. Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Kanet n. o., Wydział Studiów nad Rodziną. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bratislava 16. 5. 2014

Odpovedať