ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 6, 2015, číslo 4

Studia Aloisiana / ročník 6, 2015, číslo 4

23. Január 2016 14:03 0 komentárov

Obal_4_2015

Obsah č. 4/2015

ŠTÚDIE

Lukáš Jeník
K teoretickým východiskám jezuitského vzdelávania
Mária Spišiaková
Aktuálne problémy s pojmom duše
Jozef Uram
Objektívnosť morálnych hodnôt : Problém Maxa Schelera

RECENZIE

Edita Príhodová
BARTOŠ, Martin, ŠEFČÍK, Marcel: Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Konflikt v modernej kultúre a dilema viery v súčasnom svete. Zaex, 2015. 120 s. ISBN 978–80–89676–42–2

SPRÁVY

Lukáš Jeník
Who is John Doe? Pútnici, hľadajúci, utečenci, stratení a ich identity dnes Workshop projektu KEGA 021TTU-4/2015 Jezuitské divadlo – integrálna vzdelávacia a výchovná metóda. Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 5. 11. 2015
Ladislav Csontos
Tretí medzinárodný seminár PROFAMILY na tému „Synoda o rodine 2015 a čo po nej“. Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 25. 11. 2015

Odpovedať