ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 7, 2016, číslo 2

Studia Aloisiana / ročník 7, 2016, číslo 2

7. August 2016 20:08 0 komentárov

Obal_2016

Obsah č. 2/2016

ŠTÚDIE

Ladislav Csontos SJ
Veda a viera sa môžu vzájomne obohacovať
Miroslav Karaba
Evolúcia a „creatio continua“ – od konfliktu k integrácii
Zlatica Plašienková – Michal Bizoň
Chápanie osoby a personalizácie: Teilhard de Chardin a Martin Buber
Józef Kulisz
Teilhardovské kritérium voľby náboženstva
Zbigniew Kubacki SJ
„Kościół jako oś powszechnej konwergencji” Refleksja wokół teilhardowskiego podejścia do tajemnicy Kościoła

RECENZIE

Mária Spišiaková
VOLEK, Peter: Človek, slobodná vôľa a neurovedy. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015. 217 s. ISBN 978–80–561–0241–1

SPRÁVY

Zlatica Plašienková
Medzinárodná konferencia pri príležitosti 60. výročia smrti Pierra Teilharda de Chardin: Evolúcia – veda – náboženstvo a súčasný svet. Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Bratislava 5. novembra 2015

Odpovedať