ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 1, 2010, číslo 2

Studia Aloisiana / ročník 1, 2010, číslo 2

7. Jún 2016 20:02 0 komentárov

Obal_2_2010

Obsah č. 2/2010

ŠTÚDIE

Oľga Gavendová
Novotomizmus a Ladislav Hanus
Miroslav Karaba
Whewellova interpretácia histórie vedy
Rastislav Nemec
K pojmu morálky v procesuálnej filozofii
Andrej  Slodička
Viera a kultúra koptských a etiópskych kresťanov v historickom kontexte
Zuzana  Futrikaničová
Vzťahy Gréckokatolíckej cirkvi a štátu v rokoch 1918 – 1950
Zuzana  Futrikaničová
Majetkové vyrovnanie medzi Gréckokatolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou na Slovensku po roku 1989

RECENZIE

Lukáš Jeník
VANĚK, Jiří: Způsoby estetického prožívání. 1. vyd. Praha : Galerie Zdeněk Sklenář, 2009. 280 s. ISBN 978–80–904315–7–5
Mária  Spišiaková
BARBOUR, Ian G.: Keď sa veda stretne s náboženstvom : Nepriatelia? Cudzinci? Partneri? Prel. Ľ. Hábová. Bratislava : Kalligram, 2009. 240 s. ISBN 978–80–8101–305–8

Odpovedať