ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 7, 2016, číslo 4

Studia Aloisiana / ročník 7, 2016, číslo 4

4. Január 2017 13:24 0 komentárov

Obal_2016_4

Obsah č. 4/2016

ŠTÚDIE

Jozef Žuffa
Pastoračný charakter Druhého vatikánskeho koncilu – Realizácia v pastoračných plánoch
Magdolna Kővári
Trends in Counseling : Pastoral Care, Pastoral Counseling
Magdaléna Miklušičáková
Odpoveď Ivanovi Karamazovovi. Sloboda vo filozofických koncepciách Jean-Paul Sartra a Alberta Camusa
Oľga Gavendová
Homo sperans – Existenciálny význam nádeje v živote človeka
Martin Šarkan
Ku problematike pojmu katharsis v aristotelovských teóriách tragédie a drámy

RECENZIE

Miroslav Karaba
JENÍK, Lukáš: Odpoveď Wernerovi H. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 56 s. ISBN 978–80–8191–018–0

SPRÁVY

Mária Spišiaková
Medzinárodná vedecká konferencia na tému „Pohostinnosť ako staronový jazyk postkresťanskej Európy?“ Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 13. – 14. októbra 2016

Odpovedať