ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 4, 2013, číslo 4

Studia Aloisiana / ročník 4, 2013, číslo 4

9. Február 2015 14:57 0 komentárov

Obalka_4_2013

OBSAH  č. 4/2013

ŠTÚDIE

Martin Vašek – Andrea Javorská
Súčasná česká filozofia náboženstva: Otakar Funda, Tomáš Halík, Jolana Poláková
Andrea Blaščíková
Problematika pohoršenia (scandalum) u Tomáša Akvinského
Oľga Gavendová
Personalizmus ako riešenie krízy kultúry, spoločnosti a človeka
Jozef Fekete SJ
Koľko pravdy znesie pravda?
Stanislava Prítrská
Téma dôstojnosti ženy v sprevádzaní rozvedených

ALANÝZY

Jozef Žuffa
Uplatnenie absolventov Teologickej fakulty Trnavskej univerzity

RECENZIE

Viktor Binder
KARABA, Miroslav: Vedecký pokrok ako filozofický problém. Warszawa : Rhetos, 2012. 176 s. ISBN 978–83–89781–69–7
Dominika Alžbeta Dufferová OSU
ALFIERI, Francesco: Die Rezeption Edith Steins : Internationale Edith-Stein-Bibliographie 1942 – 2012. Festgabe für M. Amata Neyer OCD. Würzburg : Echter Verlag, 2012. 513 s. ISBN 978–3–429–03519–8
Dariusz Gardocki SJ
KULISZ, Józef: Wiara i kultura miejscem współczesnej apologii chrześcijaństwa. Warszawa : Rhetos, 2013. 322 s. ISBN 978–83–89781–64–2

SPRÁVY

Mária Spišiaková
„Filozofické základy etiky a práva.“ Konferencia Združenia učiteľov filozofie na teologických fakultách v Českej republike a na Slovensku. Nitra 9. – 10. septembra 2013

 

Odpovedať