ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 1, 2010, číslo 3, 4

Studia Aloisiana / ročník 1, 2010, číslo 3, 4

8. Február 2013 17:15 0 komentárov

SAroc1rok2010c3-4

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH  / Content   č. 3-4   2010
ŠTÚDIE

Andrea Blaščíková
Priebeh a povaha praktického uvažovania podľa Tomáša Akvinského
Martin Csontos
Rawlsova teória verejného rozumu v kontexte súčasných diskusií
Rastislav Nemec
Gadamer o pravde v umení a estetickej skúsenosti
Rastislav Karaba
Katolícka akcia a rozhlasové vysielanie na Slovensku (1928-1948)
Stanislava Prítrská
Syndróm vyhorenia v pomáhajúcich profesiách a osobnostné charakteristiky
Martin Šarkan
K princípom personality u Boethia a Akvinského

RECENZIE  / REVIEWS

Mária Spišiaková
Rojka, Luboš:  Kto je Boh a či vôbec jestvuje : Úvod do filozofickej teológie.  Trnava 2010, 279s.

SPRÁVA Z KONFERENCIE  /  REPORTS

Dobro a hodnoty. 14. konferencia Združenia učiteľov filozofie na teologických fakultách Českej a Slovenskej republiky. Olomouc 6.-7. septembra 2010

 

Odpovedať