ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 1, 2010, číslo 1

Studia Aloisiana / ročník 1, 2010, číslo 1

6. August 2016 19:20 0 komentárov

Obal_ 1_2010

Obsah č. 1/2010

ŠTÚDIE

Gorazd Fronc
Osobné svedomie človeka – pátranie po ontologických základoch
Oľga Gavendová
Podiel práce na poľudštení človeka
Miroslav Karaba
Lakatosova verzia vedeckého pokroku ako inkorporácie
Rastislav Nemec
Náboženstvo a faktory religióznosti z hľadiska Whiteheadovej procesuálnej filozofie
Ľuboš Rojka SJ
Tomizmus Bernarda Lonergana SJ
Andrej  Slodička
Ekumenické myslenie blahoslaveného biskupa a mučeníka Vasiľa Hopka (1904 – 1976) v diele Greko-katoličeskaja cerkov

RECENZIE

Lukáš Jeník
LOSSKIJ, Nikolaj Onufrijevič: Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhľad. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2009. 320 s. ISBN 978–80–8061–365–5

SPRÁVY

Miroslav Karaba
„Vzťah medzi prírodnými vedami, filozofiou a teológiou.“ Vedecká konferencia ÚSKI. Katolícka univerzita. Ružomberok 7. novembra 2009
Rastislav Nemec
„Ateizmus : Teologické a filozofické otázky ateizmu.“ XIII. ročník medzinárodnej filozofickej konferencie Združenia učiteľov filozofie na teologických fakultách Českej a Slovenskej republiky. Nitra 6. – 8. septembra 2009
Ladislav Csontos SJ
„Rodina v súčasnom svete.“ V. ročník vedeckej konferencie. Teologická fakulta Trnavskej univerzity. Bratislava 20. novembra 2009

Odpovedať