ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 12, 2021, číslo 3

Studia Aloisiana / ročník 12, 2021, číslo 3

27. November 2021 20:49 0 komentárov

SA 12 2021 3 obalka

Obsah č. 3/2021

ŠTÚDIE

Michal Altrichter
Úvody do filosofie existence v kontextu se spirituální teologií (2)
Martin Šarkan
Problémy s humanitou v kultúrnom milieu súčasných spoločností
Miroslav Karaba
Popperovo riešenie štyroch problémov indukcie
Sabina Jesenovská
Hřích v evolučním kreacionismu Denise O. Lamoureuxe

 

RECENZIE

Mária Spišiaková
Thomas Schirrmacher: Fundamentalismus jako militantí pravdivostní nárok. Když se náboženství stane nebezpečným Praha : Nakladatelství Návrat domů, 2019, 120 s., ISBN 978-80-7255-423-2

 

SPRÁVY

Lukáš Jeník
Veda, spoločnosť a náboženstvo v dialógu 4. 9. 2021 Kláštor františkánov Trstená

Odpovedať