ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 3, 2012, číslo 2

Studia Aloisiana / ročník 3, 2012, číslo 2

27. Máj 2013 16:38 0 komentárov

SAroc3rok2012c2

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH / Content  č. 2   2012
ŠTÚDIE

Miroslav Karaba
Logický pozitivizmus a jeho chápanie vývoja vedy
Lukáš Jeník
Náčrt Goodmanovho chápania úlohy metafory v jeho teórii referencie
Ivan Kútny
Špecifiká sociálneho evanjelia v nescudziteľnom aspekte teologickej interpretácie I. časť
Ľuboš Rojka
Ťažkosti s pojmom bezčasového stvoriteľa
Martin Vašek
Model náboženského dialógu Rajmunda Lulla a jeho relevancia pre súčasnosť

RECENZIE  / REVIEWS

Michal Chabada
Gavendová Oľga Základy všeobecnej etiky. Bratislava : Univerzita Komenského 2009, 160s.
Ivan Kútny
Vadíková Katarína Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu Trnava 2011, 199s.
Ľuboš Rojka
Rojka Ľuboš Stvorenie vesmíru z ničoho. Trnava : Dobrá kniha 2012, 252s.

 

 

 

 

 

Odpovedať