ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 2, 2011, číslo 3

Studia Aloisiana / ročník 2, 2011, číslo 3

9. Marec 2013 16:59 0 komentárov

SAroc2rok2011c3

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH  / Content   č. 3  2011
ŠTÚDIE

Ľuboš Rojka
Apriórna nie-logická nutnosť Božieho jestvovania
Mária Spišiaková
Sú spontánne teistické presvedčenia epistemologicky oprávnené?
Miroslav Karaba
Vybrané koncepcie evolučného prístupu k teórii vedy
Andrea Blaščíková
Prvé princípy v kontexte súčasnej morálnej nezhody
Ondrej Štefaňak
Početnosť rodiny a religiozita mládeže

RECENZIE / REVIEWS

Rastislav Nemec
Novák, Lukáš – Dvořák, Petr:  Úvod do logiky aristotelské tradice. České Budějovice. Jihočeská univerzita 2007, 220s.
Marian Ambrozy
Špelda, Daniel: Proměny historiografie vědy. Praha : Filosofia 2009, 346s.
Ladislav Csontos
Sedláček, Juraj:  Otcovstvo – problém alebo výzva. Don Bosco 2010, 267s.

Odpovedať