ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 
Studia Aloisiana / ročník 2, 2011, číslo 1

Studia Aloisiana / ročník 2, 2011, číslo 1

9. Február 2013 17:04 0 komentárov

 

SAroc2rok2011c1

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH  / Content   č. 1   2011
ŠTÚDIE

Ivan Podmanický, Zuzana Podmanická
Vývoj legálneho rodinného stavu v Slovenskej republike
Jaroslava Poloňová
Vplyv osobnostnej zrelosti partnerov na vznik rodiny v súčasnosti
Peter Vansač
Kresťanské manželstvo a rodina – teória a prax
Ján Ďurica
Biblické aspekty ľudskej zrelosti
Stanislav Vojtko
Biblické východiská pre formáciu ľudsky zrelých manželov
Mieczyslaw Ozorowski
Ludzka dojrzalość chrześcijanina
Adam Skreczko
Pomoc Kościola w ksztaltowaniu dojrzalości ludzkiej malźonków i rodziców
Ladislav Csontos
Zrelosť vo viere ako faktor stability
Ivan Kútny
Odcudzenie základnému aspektu povolania
Peter Tirpák
Diferencia v chápaní a interpretácii lásky

SPRÁVY Z KONFERENCIE  /  REPORTS

Pastorácia rozvedených : Centrum spirituality Ivanka pri Dunaji – 5. apríl 2011
“Pastorácia mládeže”. Medzinárodné vedecké sympózium. Bratislava  18. apríla  2011

 

Odpovedať